Vandaag heeft het bestuur gesproken met Fletcher. Door een verordening welke geldig is in Noord-Oost Gelderland, is het vanaf 18 juni beperkt mogelijk om te bowlen.
Toegestaan is het om met 2 personen op 1 baan te staan of met max. 5 als deze uit 1 huishouden komen.
Per banenpaar zal er 1 baan gebruikt worden, maximaal 5 banen kunnen dus gelijktijdig worden gebruikt.
Leagues en wedstrijden zijn nog niet toegestaan. Vanaf wanneer dit wel weer is toegestaan, is nu nog onbekend. Wij hopen dat hier snel duidelijkheid over komt. De exacte datum voor de start van de nieuwe huisleague is hierdoor nu dus nog niet bekend.
Fletcher is bereid om de woensdagavond te reserveren voor BVZ leden. Dit geldt voor senioren en jeugdleden. De leden kunnen op de woensdagavond tegen trainingstarief reserveren. Op andere dagen kan ook gereserveerd worden, maar dan tegen normaal baan tarief. Het is voor Fletcher financieel op dit moment niet mogelijk om banen op andere avonden dan de woensdagavond tegen trainingstarief te verhuren. Er kan op de woensdagavond van 18 uur tot 22 uur gereserveerd worden. In principe 1 uur per baan, dit om iedereen de kans te geven om weer te trainen. Indien er onvoldoende animo blijkt zal Fletcher de banen ook aan recreanten verhuren.
Leden dienen de baan bij Fletcher telefonisch te reserveren via telefoonnummer 0575 - 52 55 55. Per uur zijn er 45 minuten speeltijd, de overige 15 minuten zijn om de wissel van spelers volgens de corona regels te kunnen laten verlopen. Na afloop van het bowlen dient men direct de banen te verlaten. Het is niet de bedoeling dat men blijft rond hangen, dit ivm het maximale aantal mensen (30) dat in de bowling aanwezig mag zijn.
Nadat er telefonisch is gereserveerd krijgen de leden een bevestiging via de email met daarbij de corona spelregels. Er mag gebruikt gemaakt worden van eigen bowling materiaal.
Wij beseffen dat dit nog geen ideale situatie is, maar het is een begin om weer in vorm te komen voorafgaand aan het nieuwe huisleague seizoen.