De gedragscode geeft regels en aanbevelingen waaraan begeleiders zich in hun dagelijkse werk
dienen te houden. De gedragscode bestaat tevens uit richtlijnen voor de begeleider, waarmee
seksuele intimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag kan worden voorkomen. Ze geven de
grenzen aan van handelen. Ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in
concrete situaties. Ze nodigen uit tot nadenken en discussiƫren over het eigen handelen en dat van
anderen in de sportomgeving.
De gedragscode is onderdeel van de BVZ-reglementen en is derhalve van toepassing op allen die op
enigerlei wijze betrokken zijn bij het begeleiden van sporters.

Lees verder