Uitnodiging

Aan het einde van dit bowling seizoen hebben we weer een seizoen afsluitingsfeest.
Dit jaar zal dit plaatsvinden bij de “Vrendenberg” Beukenlaan 18 in Baak.